Zarządzanie bezpieczeństwem

Bloki tematyczne

P-T-ZB - 1
W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia związane z ogólno pojętym bezpieczeństwem. Przedstawiony zostanie zarys organizacji, która nie posiada wdrożonego żadnego systemu ZBI oraz charakterystyka posiadania wiedzy przez poszczególne role znajdujące się w organizacji. Przedstawione ponadto zostaną podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W dalszej kolejności omówione zostaną modele bezpieczeństwa (Bell-LaPadule, Biba, Clark-Wilson) oraz modele przydzielania uprawnień (DAC, MAC, RBAC i inne). Omówione zostaną dostępne metodyki do oceny dojrzałości organizacji oraz metodyki wytwarzania oprogramowania. Na koniec zaprezentowane zostaną tzw. antywzorce.
P-T-ZB - 2

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search