Opłaty i faktury

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami płatności i wystawiania faktur na studiach podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń"

Czesne za studia podyplomowe wynosi 9500,00 zł.

Opłaty można wnosić w całości (po zakwalifikowaniu na studia, najpóźniej do końca października br.) lub w ratach:

  • I rata - 5 000 zł po zakwalifikowaniu na studia, najpóźniej do 25 października br.
  • II rata - 4 500 zł przed rozpoczęciem II semestru.

Należności należy wpłacać na konto podane w "Umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW".

Jeśli edycja studiów nie zostanie uruchomiona, wniesione opłaty będą zwracane w nominalnej wysokości.

Faktury VAT są wystawiane przez Uczelnię „automatycznie”, w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty.

Faktury proforma są wystawiane wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Do wystawienia faktury proforma potrzebna jest pisemna deklaracja firmy o pokryciu kosztów (części lub całości) studiów uczestnika/uczestników oraz dane firmy.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search