KRYPTOGRAFIA, PROTOKOŁY KRYPTOGRAFICZNE (KPK)
Teoretyczne zajęcia dydaktyczne: 3 godziny
Praktyczne zajęcia dydaktyczne: 21 godzin
Liczba punktów ECTS: 12

Efekty kształcenia:
  • Zna podstawy matematyczne kryptografii i umie wykonywać niezbędne obliczenia w algorytmach i protokołach
  • Zna podstawowe algorytmy i protokoły kryptograficzne i umie wybrać właściwy ich zestaw do własnych zastosowań
  • Umie odczytać dokumentacje techniczną, zaprojektować, skonfigurować i praktycznie wykorzystać podstawowe protokoły kryptograficzne
  • Umie wykorzystać protokoły biblioteczne do zabezpieczenia poczty elektronicznej i wymiany danych w sieciach lokalnych i w Internecie
  • Zna podstawy wykorzystania kryptograficznych kart elektronicznych w systemach zabezpieczeń, potrafi zaprojektować protokół wykorzystujący karty
  • Umie sporządzić podstawową dokumentację dotyczącą kryptograficznych systemów zabezpieczeń
BEZPIECZEŃSTWO SIECI (BS)
AUDYT SIECI, BEZPIECZNE OPROGRAMOWANIE (ASBO)
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM (ZB)
ASPEKTY PRAWNE BEZPIECZEŃSTWA (APB)

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search