Kryptografia i protokoły kryptograficzne

Bloki tematyczne

P-T-KPK – 1. Sprawy organizacyjne i cele kryptologii (0,25w)
Przedmiot ten jest inżynierskim podejściem do kryptografii. Podczas zajęć NIE będą szczegółowo omawiane elementy matematyczne, lecz uwaga zostanie poświęcona na właściwościach algorytmów kryptograficznych oraz na praktycznym ich zastosowaniu.
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne są prowadzone naprzemiennie w celu zachowania ciągłości omawianej tematyki.

Omówienie celów używania kryptologii:
 • Poufność (Confidentiality)
 • Integralność danych (Data integrity)
 • Uwierzytelnianie (Authentication)
 • Niezaprzeczalność (Non-repudiation)
P-T-KPK – 2 Szyfry symetryczne i asymetryczne (w tym algorytmy wymiany klucza) (2,25w+3c)
P-T-KPK – 3 Kryptograficzne funkcje skrótu, kody uwierzytelnienia wiadomości (MAC) oraz PBKDF, czyli bezpieczne przechowywanie haseł (1,5w+0,5c)
P-T-KPK – 4 Podpis cyfrowy i karty kryptograficzne (smart cards) (1,5w+2c)
P-T-KPK – 5 Kryptografia klucza publicznego - PGP, PKI i X.509 (2w+5c)
P-T-KPK – 6 Wirtualna prywatna sieć (VPN)(0,5w+5,5c)

Uzyskane umiejętności

 • podstawy matematyczne kryptografii, umiejętność wykonywania niezbędnych obliczeń
 • znajomość podstawowych algorytmów kryptograficznych i umiejętność ich wyboru do własnych zastosowań
 • umiejętność odczytania, zaprojektowania, konfigurowania i wykorzystania protokołów kryptograficznych
 • umiejętność wykorzystania protokołów bibliotecznych do zabezpieczenia poczty elektronicznej i wymiany danych
 • znajomość podstaw wykorzystania kart elektronicznych w systemach zabezpieczeń

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

 • dummy+48 22 234 5893

 • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search