Kryptografia i protokoły kryptograficzne

Bloki tematyczne

P-T-KPK – 1. Wprowadzenie do kryptografii (4w+2c)
Podstawowe kategorie szyfrów klasycznych I ich przykładowe realizacje. Szyfry podstawieniowe: monoalfabetyczne, polialfabetyczne, homofoniczne, poligramowe, szyfry permutacyjne i podstawieniowo-permutacyjne. Maszyny rotorowe i Enigma. Operacje matematyczne wykorzystywane w szyfrach klasycznych. Podstawy matematyczne budowy współczesnych algorytmów kryptograficznych. Podstawowe struktury algebraiczne: grupa, pierścień, ciało. Ciała skończone i obliczenia w ciałach skończonych. Krzywe eliptyczne. Liczby pseudolosowe i generatory liczb pseudolosowych. Testowanie generatorów liczb pseudolosowych.

Zajęcia praktyczne obejmują prezentację działania szyfrów klasycznych oraz przykładowe obliczenia w grupach i ciałach stosowanych we współczesnej kryptografii. Udostępnione i zaprezentowane zostaną również programy do statystycznej analizy ciągów binarnych przeznaczonych do celów kryptograficznych.
P-T-KPK – 2a,b. Kryptografia symetryczna i asymetryczna (8w+4c)
P-T-KPK – 3a,b. Protokoły kryptograficzne (10w+2c)
P-T-KPK – 4a,b. Bezpieczne protokoły sieciowe (8w+4c)

Uzyskane umiejętności

  • podstawy matematyczne kryptografii, umiejętność wykonywania niezbędnych obliczeń
  • znajomość podstawowych algorytmów kryptograficznych i umiejętność ich wyboru do własnych zastosowań
  • umiejętność odczytania, zaprojektowania, konfigurowania i wykorzystania protokołów kryptograficznych
  • umiejętność wykorzystania protokołów bibliotecznych do zabezpieczenia poczty elektronicznej i wymiany danych
  • znajomość podstaw wykorzystania kart elektronicznych w systemach zabezpieczeń

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2019 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search