Bezpieczeństwo sieci

Bloki tematyczne

P-T-BS – 1 – semestr 1 (6w)
Zajęcia obejmują wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia, z którymi stykają się użytkownicy Internetu. Przedstawione zostaną powszechnie występujące zagrożenia, obserwowane ataki oraz usługi bezpieczeństwa, które są wymagane dla stworzenia bezpiecznych systemów teleinformatycznych. W czasie wykładów zostaną również omówione zagrożenia, takie jak wirusy, robaki i konie trojańskie, z wyszczególnieniem różnic w ich działaniu oraz sposobów propagacji w sieci.
P-T-BS – 2 – semestr 1 (2w+4l)
P-T-BS – 3 – semestr 1 (2w+4l)
P-T-BS – 4 – semestr 1 (2w+4l)
P-T-BS – 1 – semestr 2 (7w)
P-T-BS – 2 – semestr 2 (4l)
P-T-BS – 3 – semestr 2 (7w)
P-T-BS – 4 – semestr 2 (4l)
P-T-BS – 5 – semestr 2 (7w)
P-T-BS – 6 – semestr 2 (7w)

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search