Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie

Bloki tematyczne

P-T-ASBO - 1. Wprowadzenie oraz Rekonesans (6w+2c)
Metodyki testowania bezpieczeństwa środowisk teleinformatycznych. Fazy przeprowadzania testów, cele i narzędzia w poszczególnych fazach. Podstawy rekonesansu systemów teleinformatycznych. Narzędzia wykorzystywane do wykonywania rekonesansu i dostarczane przez nie informacje.

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: zapoznanie się ze środowiskiem laboratoryjnym wykorzystywanym na przedmiocie, obsługę właściwego oprogramowania, wykonanie rekonesansu z użyciem omawianych na wykładzie narzędzi, analizę metadanych oraz omówienie uzyskanych wyników.
P-T-ASBO - 2. Skanowanie (3w+3c)
P-T-ASBO - 3. Wykorzystywanie podatności (9w+6c)
P-T-ASBO - 4. Bezpieczeństwo aplikacji WEB i ataki DoS/DDoS (4w+4c)
P-T-ASBO - 5. Eskalacja uprawnień i utrzymanie dostępu (4w+4c)
P-T-ASBO - 6. Kompleksowe testy penetracyjne (7c)

Uzyskane umiejętności

  • rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z konfiguracją sieci i zastosowanym oprogramowaniem,
  • zapoznanie się z metodami neutralizacji powyższych zagrożeń,
  • znajomość podstaw przeprowadzania testów bezpieczeństwa w środowisku sieciowym,
  • umiejętność obsługi oraz rozwijania narzędzi do przeprowadzania testów penetracyjnych,
  • opanowanie zasad procesu dokumentowania testów bezpieczeństwa.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search