Aspekty prawne bezpieczeństwa

Bloki tematyczne

P-T-APB - 1.
Na początku zajęć zostaną omówione podstawy i przyczyny ochrony informacji. Następnie wprowadzony zostanie podział informacji chronionych ze szczególnym uwzględnieniem informacji prawnie chronionych, w tym tajemnic zawodowych i tajemnicy niejawnej oraz geneza ochrony informacji i powstawanie przepisów o ochronie informacji aż do ich obecnego kształtu. Przedstawione zostaną przepisy penalizujące przestępczość przeciwko ochronie informacji w prawie krajowym w tym omówienie odpowiedzialności karnej w odniesieniu do wybranych spraw sądowych.
P-T-APB - 2.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search