Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

Studia podyplomowe

***
Rekrutacja na edycję 2022/2023 została zamknięta z przyczyn organizacyjnych


Witamy na nowej witrynie studiów podyplomowych

prowadzonych przez Instytut Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kierownikiem studiów, odpowiedzialnym merytorycznie za całość programu, jest dr inż. Paweł Tomaszewicz z Zakładu Cyberbezpieczeństwa IT PW.

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz matematyczno-fizycznych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, jak również absolwentów studiów wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskają podstawowa wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w organizacjach jak również projektowania, wdrażania i audytu takich systemów.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych, w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji.
Image

O studiach


Szczegółowe informacje na temat studiów można uzyskać wybierając odpowiednią kategorię:

Rekrutacja

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać wybierając odpowiednią kategorię:

Kontakt


Wszelkie pytania należy kierować do sekretariatu studiów znajdującego się w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kontakt

Instytut Telekomunikacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19, pok.343

00-665 Warszawa

  • dummy+48 22 234 5893

  • dummy honorata@tele.pw.edu.pl

© Copyright 2023 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Search