Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Studia podyplomowe Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz matematyczno-fizycznych, jak również absolwentów studiów wojskowych. Udział w Studiach mogą brać absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie).