Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Działalność studiów jest wspierana merytorycznie i nadzorowana przez Radę Programową, w składzie:

doc. dr Sławomir Kula - Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Józef Lubacz

prof. dr hab. Michał Pióro

prof. dr hab. Zbigniew Kotulski

prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szczypiorski