Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Kryptografia i protokoły kryptograficzne
24 godziny wykładów, ćwiczeń 
prowadzący:
dr Piotr Sapiecha,
inż. Dawid Pachowski

Bezpieczeństwo sieci
42 godziny wykładów + 20 godzin laboratorium sieciowego
prowadzący:
prof. nzw. dr hab. Krzysztof Szczypiorski,
dr inż. Krzysztof Cabaj,
mgr inż. Paweł Radziszewski,
mgr inż. Piotr Śmietanka,
mgr Patrycja Węgrzynowicz.

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie
26 godzin wykładów + 26 godzin laboratorium
prowadzący:
mgr inż. Marcin Tunia,
mgr inż. Marek Janiszewski,
inż. Dawid Pachowski.


Aspekty prawne bezpieczeństwa
18 godzin wykładów
prowadzący: eksperci zewnętrzni

Zarządzanie bezpieczeństwem
20 godzin wykładów + 10 godzin ćwiczeń
prowadzący: eksperci zewnętrzni