Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 

Przedmiot  Wykładowca Termin  Godz./Sale
wyk.   lab.
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 24.02.2018 s.146
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 25.02.2018   

L1:gr.1, gr.2

s.8b*

Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 03.03.2018

s.146

Bezpieczeństwosieci dr inż. Krzysztof Cabaj 04.03.2018

L1:gr.3 L2:gr.2

s.8b 

Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 10.03.2018   

L2:gr.2, gr.3

s.8b

Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 11.03.2018   

L3: gr.2, gr.3

s.8b 

Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 17.03.2018 s.146 

Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 18.03.2018

L3:gr.1

s.8b

Kryptografia i protokoły kryptograficzne mgr inż. Dawid Pachowski 24-25.03.2018

gr. I

s.476

Kryptografia i protokoły kryptograficzne mgr inż. Dawid Pachowski 7-8.04.2018

gr. II

s.476

Kryptografia i protokoły kryptograficzne mgr inż. Dawid Pachowski 14.04.2018

gr. I

s.476

Kryptografia i protokoły krytpograficzne mgr inż. Dawid Pachowski 15.04.2018

gr. II

s.476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, mgr inż. Dawid Pachowski  21-22.04.2018 s.146 
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski  12.05.2018

gr. I

s.476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, mgr inż. Dawid Pachowski  13.05.2018

gr. II

s. 476 

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, mgr inż. Dawid Pachowski  19.05.2018

gr. I 

s. 476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski  20.05.2018

gr. I

s. 476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski  26.05.2018

gr. II 

s. 476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, mgr inż.Dawid Pachowski 27.05.2018 gr. II
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny  9-10.06.2018  s.146
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny  16.06.2018

gr. I

gr. II

s.476 

 Zarządzanie bezpieczeństwem  ekspert zewnętrzny 17.06.2018

gr. I

gr. II

s.476

Aspekty prawne bezpieczeństwa ekspert zewnętrzny  23.06.2018  s.146

Egzamin z II sem.

 dr Piotr Sapiecha, kierownik studiów s.146 

* 8b: laboratorium CISCO, parter gmachu WEiTI