Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 

Przedmiot  Wykładowca Termin  Godz./Sale
wyk.   lab.
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 7.10.2017 118 
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 8.10.2017   118
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 21.10.2017

 gr. I, II

2x4h/s.8b*

Bezpieczeństwosieci mgr inż.Paweł Radziszewski 22.10.2017

gr. III, I

2x4h/s.8b 

Bezpieczeństwo sieci dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW 28.10.2017   146
Bezpieczeństwo sieci dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW 29.10.2017   146
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 18.11.2017

gr. II, III

2x4h/s.8b 

Kryptografia i protokoły kryptograficzne inż. Dawid Pachowski 19.11.2017

 gr. I

s.476

Kryptografia i protokoły kryptograficzne inż. Dawid Pachowski 25.11.2017

gr. II

s.476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski 2.12.2017 146 
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 3.12.2017 146 
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 16.12.2017

gr. I

s. 476 

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 17.12.2017

gr. II 

s. 476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski 13.01.2018

 gr. II

s. 476

Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 14.01.2018

gr. I 

s. 476

Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny 27.01.2018 s. 476 
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny 28.01.2018 s. 476 
Aspekty prawne bezpieczeństwa ekspert zewnętrzny 3.02.2018
Aspekty prawne bezpieczeństwa ekspert zewnętrzny 4.02.2018

Egzamin zaliczający

I sem.

 dr Piotr Sapiecha, kierownik studiów 10.02.2018

* 8b: laboratorium CISCO, parter gmachu WEiTI