Copyright 2017 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 

Przedmiot  Wykładowca Termin  Sale
wyk.   lab.
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 04.03.2017 122  
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 05.03.2017    8b
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 11.03.2017

122 

 
Bezpieczeństwosieci mgr inż.Paweł Radziszewski 12.03.2017    8b
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 18.03.2017   8b
Bezpieczeństwo sieci mgr inż. Paweł Radziszewski 19.03.2017   8b
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 25.03.2017 122  
Bezpieczeństwo sieci dr inż. Krzysztof Cabaj 26.03.2017   8b
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski 1-2.04.2017  122  
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 8.04.2017   476
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 9.04.2017   476
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski, inż. Dawid Pachowski 22-23.04.2017   476
Audyt sieci i bezpieczne oprogramowanie mgr inż. Marcin Tunia, mgr inż. Marek Janiszewski 6-7.05.2017   476
Kryptografia i protokoły kryptograficzne dr Piotr Sapiecha, inż. Dawid Pachowski 13.05.2017   476
Kryptografia i protokoły kryptograficzne dr Piotr Sapiecha, inż. Dawid Pachowski 14.05.2017   476
Kryptografia i protokoły kryptograficzne dr Piotr Sapiecha, inż. Dawid Pachowski 20-21.05.2017   476
Kryptografia i protokoły kryptograficzne dr Piotr Sapiecha, inż. Dawid Pachowski 27-28.05.2017   476
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny 3-4.06.2017    
Zarządzanie bezpieczeństwem ekspert zewnętrzny 10.06.2017    
Aspekty prawne bezpieczeństwa ekspert zewnętrzny 11.06.2017    

Egzamin zaliczający

II sem.

  24.06.2017    

* sala 122: I piętro gmachu WEiTI

** 8b: laboratorium CISCO, parter gmachu WEiTI

*** 477: IV piętro, skrzydło A gmachu WEiTI