Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

studia podyplomowe plakat 2018

 Kliknij na obrazek, aby powiększyć. 

 

ZAPISZ SIĘ!

https://rekrutacja.pw.edu.pl

 


Witamy na witrynie studiów podyplomowych

"Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń"


prowadzonych przez Instytut Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Kierownikiem studiów, odpowiedzialnym merytorycznie za całość programu, jest dr Piotr Sapiecha z Zakładu Cyberbezpieczeństwa IT PW.

Nasze studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz matematyczno-fizycznych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, jak również absolwentów studiów wojskowych.

Uczestnicy studiów uzyskają podstawowa wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w organizacjach jak również projektowania, wdrażania i audytu takich systemów.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych, w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji.