Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 W dn. 7 października 2017 r. miała miejsce inauguracja 4. edycji studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń"Serdecznie witamy Słuchaczy i Wykładowców edycji 2017/2018.