Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

Trzecia edycja studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" zakończyła się w dn. 30 czerwca 2017 r. Ukończyło ją 30 słuchaczy - 100% uczestników edycji.

We wrześniu absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 

Zapraszamy na kolejną edycję studiów 2017/2018.