Copyright 2017 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 

Serdecznie zapraszamy na edycję 2017/2018 studiów podyplomowych. Rekrutacja na już czwartą edycję naszych studiów rozpocznie się w maju i będzię trwała do końca września br. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują w zakładce Rekrutacja.

Zajęcia edycji 2017/2018 rozpoczną się  w pierwszy weekend października 2017 r. 

 

Pierwsza edycja (2014/2015) studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" zakończyła się w dn. 30 czerwca 2015 r. Ukończyło ją piętnaścioro Słuchaczy - 100% uczestników edycji.

Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Średnia ocen na świadectwach wyniosła 4,9.

Zapraszamy na kolejną edycję studiów w roku akademickim 2015/2016.