Copyright 2018 - Studia podyplomowe IT PW Ochrona Informacji w Sieciach i Systemach Teleinformatycznych: Projektowanie i Audyt Zabezpieczeń

 W dn. 7 października 2017 r. miała miejsce inauguracja 4. edycji studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń"Serdecznie witamy Słuchaczy i Wykładowców edycji 2017/2018.

Trzecia edycja studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" zakończyła się w dn. 30 czerwca 2017 r. Ukończyło ją 30 słuchaczy - 100% uczestników edycji.

We wrześniu absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. 

Zapraszamy na kolejną edycję studiów 2017/2018.

 Pierwsza edycja (2014/2015) studiów podyplomowych "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" zakończyła się w dn. 30 czerwca 2015 r. Ukończyło ją piętnaścioro Słuchaczy - 100% uczestników edycji.

Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Średnia ocen na świadectwach wyniosła 4,9.

Zapraszamy na kolejną edycję studiów w roku akademickim 2015/2016.